Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Okręgi wyborcze i obwody głosowania - Miasto Poznań

 

Granice okręgów wyborczych i stałych obwodów głosowania Miasta Poznania

(art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy)
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)

Okręgi wyborcze i obwody głosowania - Gminy Powiatów

Granice okręgów wyborczych jednomandatowych i stałych obwodów głosowania gmin powiatów:
gnieźnieńskiego, międzychodzkiego i poznańskiego

(art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy)
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)

UWAGA!

Nowy podział gmin na stałe obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, referendów ogólnokrajowych, a także do wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego i referendów lokalnych następujących po obecnej kadencji.

Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do rad gmin, przedterminowych wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a także referendów lokalnych przeprowadzanych w toku kadencji 2010-2014, stosuje się dotychczasowy podział gmin na okręgi wyborcze stałe obwody głosowania.

(art. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy)
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu